Novice

V okviru operacije Uvajanje E-poslovanja v podjetju HBOT d.o.o. je izvajalec CREA pro d.o.o. za nas izvedel usposabljanje za dvig kompetenc s področja elektronskega poslovanja.

Usposabljanja so zajela področja digitalnega marketinga, digitalne komunikacije, brezpapirnega poslovanja, prilagajanje zakonodaji in (ne)varnosti digitalizacije.

Cilj in namen usposabljanja  je bilo izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih podjetja o učinkovitih procesih ustvarjanja vrednosti in novih modelih in orodjih za izvoz (digitalna ekonomija in dogajanje na trgu). Obenem, smo se želeli izobraziti tudi o optimizaciji delovnih procesov, da lahko kar se da hitro prepoznamo morebitne kritične točke in pomanjkljivosti na eni strani, ter priložnosti za izboljšave v delovnih procesih na drugi strani. Na ta način lahko potem bolje upravljamo digitalne poslovne in delovne procese.

S pridobljenimi kompetencami bomo zaposleni občutno povečali učinkovitost dela in več prispevali k digitalizaciji delovnih in poslovnih procesov podjetja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.